Neo-Klasik Okul

Klasik İktisat Okulu ‘nun devamı niteliğindeki Neo-Klasik İktisat Okulu temsilcileri aynı zamanda faydacı iktisatçılar olarak bilinirler. Marjinal fayda kuramı bu görüş ile birlikte iktisat literatürüne kazandırılmıştır. Bu okulun temel varsayımları yine klasiklerde olduğu gibi görünmez elin piyasaları düzenlediğidir. Ancak klasiklerin tam rekabeti bu okulda geçerliliğini az da olsa yitirmiştir. Neo Klasik okulda “tam rekabette sapma olabilir” tezi savunulmakla birlikte eksik rekabetin yaşandığı piyasalar (monopol ve oligopol piyasalar) da görünebilir.


Diğer Varsayımları:

  • Tam istihdam geçerlidir.
  • Say Yasası (Mahreçler Kanunu) geçerlidir.
  • Değerin kaynağı faydadır.
  • Ekonomi dengededir.
  • Mülkiyet hakları önemlidir ve korunmalıdır.

 

%d blogcu bunu beğendi: