Keynesyen Okul

john maynard keynes (2)

Temsilcisi: John Maynard Keynes

Keynesyen okul (Keynesian School) ‘un kurucusu ve temsilcisi John Maynard Keynes ‘e göre ekonomide eksik istihdam söz konusudur ve buna bağlı olarakta eksik rekabet geçerlidir. Bu eksik istihdam ve eksik rekabetin ortadan kalkması için devletin görünen eli devreye girmelidir. Klasik okul ile taban tabana zıt olan bu görüşler 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Büyük Buhranı sonrasında kabul görmüş olup 2008 Lehman Brothers Krizinde de Keynesin kulakları çınlatılmıştır.


Keynes ‘e göre;

 • Tasarruf (S) ve Yatırımları (I) farklı kişiler yapar. (Klasikler aynı kişilerin yaptığını savunur.)
 • Tasarruflar harcanabilir gelirin artan fonksiyonudur. (Klasiklere göre faizin artan fonksiyonudur.)
 • Yatırımlar, sermayenin marjinal etkinliği ve faiz oranına bağlıdır. (Klasiklere göre yatırım faizin azalan fonksiyonudur.)
 • Tüketim harcanabilir gelirin artan fonksiyonudur. (Monetaristlere göre tüketim sürekli gelirin artan fonksiyonudur.)
 • Faiz likitideden vazgeçmenin bedelidir. (Klasiklere göre faiz, tüketimden vazgeçmenin bedelidir.)
 • Faiz para arzı ile para talebinin eşitliğinin sağlandığı noktada para piyasasında oluşur.
 • Yatırımın faiz esnekliği düşüktür.
 • Gayri iradi işsizlik olabilir. (Çalışanlar kendi iradeleri dışında işsiz kalabilir çünkü eksik istihdam mevcuttur.)
 • Para talebinin faiz esnekliği yüksektir.
 • Para  finansal aktiflerin yakın ikamesidir.
 • Ekonomide maliye politikası etkindir, para politikaları ise etkin değildir.
 • Ücretler ve fiyatlar katıdır (Yapışkan, Rijitit). Bu sebeple de işsizlik dönemlerinde ücretler düşmez ve işsizlik kendiliğinden ortadan kalkmaz.
 • Emek arzı nominal ücretin atran fonksiyonudur.
 • Emek talebi reel ücretin azalan fonksiyonudur.
 • Ekonomik büyüme harcama ile gerçekleşebilir.
 • Para; işlem, ihtiyat ve spekülasyon amaçlarıyla talep edilir.
 • Bütçe açığı olabilir. Toplam talep durgunluk dönemlerinde bütçe açığı ile yeniden canlandırılabilir.
 • Borçlanmalar kaçınılmazdır, kamu harcamaları bütçe açığı ile finanse edilebilir. (Devlet çukur kazdırıp sonra bu çukuru tekrar doldurtsa ekonomi canlanır ifadesi bu görüşe istinaden söylenmiştir.)
 • Ekonomideki istikrarsızlıklar, eksik rekabet ve eksik istihdamın nedeni toplam talepteki dalgalanmalardır.
 • Genel talep yetersizliği olabilir. (Klasikler “kısmen de olsa özel talep yetersizliği görülebilir ancak genel talep yetersizliği olamaz.” görüşünü savunurlar.)

Ayrıca Bkz:


 

%d blogcu bunu beğendi: