İktisat Düşünürleri

iktisadi düğünce tarihi

İktisat tarihi  ve bilimine yön vermiş olan İktisat Düşünürlerini kısaca sayalım dersek; Jean Bodin, Thomas Miles, Montaigne, Thomas Mun, Antonia Serra, Jean Baptise Colbert, François Quesnay, Le Marquis de Mirabeau, Abbe Nicholas Baudeau, Pierre Samuel Du Pont de Numours, Robert Jacques Turgot, Adam Smith, David Ricardo, Robert Thomas Malthus, Jean Baptiste Say, John Stuart Mill, John Maynard Keynes, William Stanley Jevons, Carl Menger, F.Y. Edgeworth, Alfred Marshall, Leon Walras, V. Pareto, I. Fisher, A.C. Pigou, Milton Friedman, John F. Muth, Robert Lucas, Thomas Sergent, Neil Wallace, M. Parkin, J. Stiglitz, Arthur Melvin Okun, A. Blinder, Stanley Fischer, J.Vellen, E. Phelps, G. Mankiw, J. Taylor, G. Akerlof, O.Blanchard, L. Ball, D. Romer, Arthur Laffer, Michael Kalecki, Sidney Weintraub, Paul Davidson, John Rabinson, James Buchanan, Gordon Tullock, Finn E. Kydland, Edward C. Prescott, Stephen D. King, Charles Plosser gibi isimler karşımıza çıkacaktır. Tabi ki isimlerin ve bu isimlere ait iktisat bilimine katkıda bulundukları düşüncelerinin sayıca fazla olması bu düşünürleri kategorize etmemize sebep olmuştur. Böylelikle “İktisat Okulları” deyimi karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda genel manada İktisat Okullarının isimlerine sırasıyla yer vermeye çalıştık:

 1. Merkantalizm
 2. Fizyokratizm
 3. Klasik Okul
 4. Keynesyen Okul
 5. Neo-Klasik Okul
 6. Monetarist Okul
 7. Yeni Klasik Okul
 8. Yeni Keynesyen Okul
 9. Arz Yanlı İktisat Okulu
 10. Post Keynesyen İktisat Okulu
 11. Anayasal İktisat
 12. Reel Konjontür Okulu
 13. Diğer İktisat Düşünürleri

 

%d blogcu bunu beğendi: