Hakkında

IMG_20180313_112002.jpg

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Md.3.:

“Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.”

“Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.”

Yukarıda yer alan mezkur madde hükmünden de anlaşılacağı üzere vergilendirmede işlemlerin “Gerçek Mahiyeti” esas olduğundan web sitemizin yegâne amacı gerçek mahiyetin ne olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır.

Bu sayfada yer alan bilgi ve belgelerin her hakkı saklıdır. Lütfen bu bilgileri paylaşmadan önce “datavergi@gmail.com” e-posta adresi vasıtası ile iletişim kurunuz veya paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgelerde “www.datavergi.com” internet adresimize atıfta bulununuz.

Bilginize: Vergi mevzuatı yoruma açık bir mevzuat olduğundan işbu sitede yer alan bilgi ve belgeler kişisel görüşlerden ibaret olup kesinlik arz etmemektedir. Bu sebeple vergilendirmeyi ilgilendiren işlemlerde ortaya çıkabilecek her türlü hallerde sorumluluk kabul edilmez.


datavergi1