Vergi

Alışverişte Satıcı T.C. Kimlik No İsteyebilir mi?

Alışverişte Satıcı T.C. İsteyebilir MiGünlük hayatta sıkça karşılaştığımız bu durumu vergi kanunları açısından yorumlayacağız. Örneğin beyaz eşya, mobilya, elektronik, vb. ürünler satın aldığımız mağazalarda ya da marketten aldığımız ürünlerin geri iadesinde satış elemanı “kimliğinizi görebilir miyim?”, “T.C. Kimlik numaranızı alabilir miyim?” gibi sorular yöneltmekte ve müşterilerde de “acaba benim kimlik bilgilerimle ne yapacaklar” kuşkusu doğmaktadır. datavergi@gmail.com e-posta adresimize “alışverişte satıcı bizden kimlik isteyebilir mi?“, “satıcılar T.C. kimlik numarasını yasal olarak müşteriden talep edebilir mi” gibi başlıklı bir çok soru yöneltilmektedir. Aslında bu sosyal durum 213 sayılı Vergi Usul Kanununun satıcılar tarafından uygulanması ancak müşterilere ilgili kanun maddesi hakkında bilgi verilmemesi sebebiyle ortaya çıkmaktadır.


İlgili Kanun Maddesi: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 231/6. madde.

Madde 231.Fatura nizamı

Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

…..

6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.


Yukarıda yer alan kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere alışverilerde faturayı düzenleyen kimsenin istemesi halinde müşteri kimliğini ibraz etmek zorundadır. Vergi idaresinin düzenlenen faturanın gerçek durumu yansıtması açısından bu hükme kanunda yer verdiği kanısındayız. Ancak şu da bir gerçek ki günümüz dünyasında kimlik bilgilerinin herkesle paylaşılması sakıncalı bir takım durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu sebeple alışveriş yapılan yerlerin kurumsal yapıya sahip olan, meslek/ticaret odasına kaydı bulunan, duruma göre ticaret sicile kaydı bulunan, vergi mükellefiyeti olan yerler olmasına dikkat edilmesi müşteri açısından faydalı olacaktır.


Bu anlatılanlara ek olarak Vergi Usul Kanununun 232. Maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırı (2019 yılı için 1.200 TL) altında kalan alışverişlerde müşteri fatura istemez ise satıcı ökc fişi/parekende satış fişi ile bu satışını kayıt altına alacak olup bu fiş dolayısıyla satıcının müşteriye ait T.C. kimlik numarasına veya vergi kimlik numarasına ihtiyacı bulunmamaktadır. Özetle fatura değil de fatura yerine geçen bir belge (parekende satış fişi gibi) düzenlenmesi durumunda satıcının müşteriden T.C. kimlik numarası istemesinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.


Konuyu doğrudan ilgilendiren İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 08.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-672 sayılı özelgesine aşağıda yer verilmiştir.

İlgide kayıtlı  dilekçenizde, tekstil sektöründe toptan ve perakende satış işi ile iştigal ettiğiniz belirtilmekte ve nihai tüketicilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen faturalara tüketicinin T.C. Kimlik Numarası’nın yazılıp yazılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek  erbabına;

3. Basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 01.01.2011’den itibaren 700. -TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 01.01.2011’den itibaren 700. -TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura  vermesi mecburidir…” hükmü bulunmaktadır.

Mezkur Kanunun 231 inci maddesinin (6) numaralı bendinde ise “Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri  kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, anılan Kanunun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek ve almak zorunda olan mükellefler, münhasıran bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlara düzenledikleri faturalarda, müşterinin ad ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludurlar.

3 Seri No’lu Vergi Kimlik  Numarası Genel Tebliği’nin 1.1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Kişiler başlıklı bölümünde,

” Vergi kimlik numarası almış olan  Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaraları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının eşleştirilmesi sonucunda, vergi dairesi kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaralı onbir haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına dönüştürülmüş olup, 01.07.2006 tarihinden itibaren vergi dairelerince fiilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılmaya başlanılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişiler için vergi kimlik numarası olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının kullanılmaya başlanıldığını tarihten itibaren belgelerde vergi kimlik numarası satırına  onbir haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılacaktır. “

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla,  şirketinizin anılan  Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara fatura düzenlemesi halinde, bu belgelerde vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası bilgisine yer verilmesi zorunludur. Ancak, bu belgelerin mezkur fıkrada sayılmayanlara, örneğin nihai tüketicilere düzenlenmesi halinde vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası bilgisine yer verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: