İktisat

Basit Ekonomide Tasarruf ve Yatırım Eşitlikleri

Tasarruf Yatırım EşitliğiBasit Ekonomide Tasarruf- Yatırım Eşitliği:

√ Harcanabilir Gelir, Tasarruf (S) ve Yatırım (I) arasında bölünmektedir.

Yd = C + S

Basit Ekonomide Toplam Talep, Tüketim (C) ve Yatırımdan (I) oluşur.

Y = C+I

C + S = C + I eşitliği gereği;  S = I olur.

S= Saved, I= Investment, C= Consume


Devletin Olduğu Dışa Kapalı Ekonomide Tasarruf-Yatırım Eşitliği:

Devlet sisteme katıldığı için Harcanabilir Gelir hesabı değişmektedir. Kişiler Devletten Transfer Yardımı (TR) alır ve Devlete Vergi (T) öder. Makro düzeyde Harcanabilir Gelir Milli Gelire Transferlerin eklenip vergilerin çıkartılmasıyla bulunur.

Yd= Y + TR –T

(Eğer transfer harcamaları ihmal edilirse veya sıfır kabul edilirse Yd = Y – T olacaktır.)

Yd= C + S ve Y + TR – T = C+S olur. Eşitlik C’ye göre düzenlenirse; C= Y + TR -T – S olur.

Diğer taraftan Toplam Talep; Tüketim, Yatırım ve Kamu Harcamalarından oluşur.

Y = C + I + G

Bu denklem C’ye göre düzenlenirse; C= Y – I – G olur.

Y + TR – T – S = Y – I – G

S – I = G + TR –T

TR ihmal edilirse S – I = G – T özdeşliği elde edilir.

Burada S – I Özel Tasarrufu, G – T’ de Kamu Tasarrufunu temsil etmektedir. Buna göre,

G; Kamu Harcamalarını, T; Vergileri temsil ettiğinden Bütçe Dengesi ilişkisi ortaya çıkar;

G = T ise bütçe denkliği, G>T ise bütçe açığı, T>G ise bütçe fazlası var demektir.

Transfer harcamaları da dikkate alınırsa gösterimler; G + TR = T, G + TR >T ve T >  G + TR şeklinde olur.

Bu eşitliklere bağlı olarak, (G + TR) T bütçe açığını ve T(G + TR) bütçe fazlasını ifade eder.


Devletin Olduğu Dışa Açık Ekonomide Tasarruf-Yatırım Eşitliği

Devletin olduğu ekonomide Toplam Talep;

Y= C + I + G + ( X – M ) yada ( X – M = NX ise) Y = C + I + G + NX dir.

Buradan C= Y – I – G – NX elde edilir.

Bu eşitlik çözümlenirse; Y + TR – T – S = Y –I – G – NX ve

 S – I =  G + TR –T + ( X – M ) yada S – I = ( G + TR –T  ) + NX elde edilir.

Burada;

( S + T ) – ( G + TR )= Milli Tasarrufları, I + NX = Milli Yatırımları ifade etmektedir.


Simple Savings in Economy- Investment Equity:

√ Disposable Income is divided between Savings (S) and Investment (I).

Yd = C + S

√ Total Consumption in Simple Economy, Consumption (C) and Investor (I).

Y = C + I

C + S = C + I requirement; S = I.

S = Saved, I = Investment, C = Consume

Equal Savings-Investment in the Closed Economy of the State:

√ The Disposable Income account is changing as it is participating in the state system. Persons receive Transfer Allowance (TR) from the State and pay Tax (T) to the State. Macro-level Disposable Income National Income Transfer is added by removing taxes.

Yd = Y + TR-T

(Yd = Y - T if transfer expenses are neglected or assumed to be zero).

Yd = C + S and Y + TR - T = C + S. If arranged according to Equation C; C = Y + TR - T - S.

√ Total Request from the other side; Consumption, Investment and Public Expenditure.

Y = C + I + G

If this equation is arranged according to C, C = Y - I - G.

Y + TR - T - S = Y - I - G

S - I = G + TR - T

If TR is omitted, S - I = G - T identity is obtained.

Here S - I represents Private Saving, G - T represents Public Saving. According to this,

G; Public Expenditures, T; The Budget Balance relationship arises because of the representation of the taxes;

G = T means budget balance, G > T means budget deficit, T > G means budget surplus.

√ Implications if transfer expenses are taken into account; G + TR = T, G + TR> T and T> G + TR.

Depending on these equations, (G + TR) - T budget deficit and T- (G + TR) budget excess.

Equity Savings-Investment Equality in the Open Economy of the State

Total demand in the economy that is the state;

Y = C + I + G + (X - M) or (where X - M = NX) Y = C + I + G + NX.

C = Y - I - G - NX is obtained here.

If this equation is resolved; Y + TR - T - S = Y - I - G - NX and

S - I = G + TR - T + (X - M) or S - I = (G + TR - T) + NX.

Here;

(S + T) - (G + TR) = National Savings, I + NX = National Investments.


	

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: