İktisat

John Locke Somerset (1632 –1704)

John Locke SomersetJohn Locke Somerset materyalist ünlü İngiliz filozofu.

17. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Düşünce hürlüğünü, eylemlerimizi akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür olduğu için Avrupa’daki aydınlanma ve Akıl Çağı‘nın gerçek kurucusu olarak kabul edilir.

John Locke, Bristol yakınlarında, Wrington’da doğdu. Kumaş ticareti ile uğraşan bir aileden gelmektedir. Babası ticaretle uğraşmak yerine noterliği tercih etmiştir, ibadetle sadelik isteyen Püriten mezhebinin koyu bir taraftarıydı. Locke’un daha sonra öne sürdüğü öğrenim kuramlarında babasının büyük etkisi sezilir. Locke yüksek öğrenimini Oxford Üniversitesi’nde yaptı, en çok tabiat bilimleriyle tıp okudu. Hayata atıldıktan sonra hem yazar, hem de siyaset adamı olarak çalıştı. Önce Brendenburg Dükalığı’nda İngiliz elçiliği katibi olarak bulundu. İngiltere’ye döndükten sonra da 8 yıl Shaftsbury adında bir İngiliz aristokratının yanında özel hekimlik yaptı. 1683’te Shaftsbury’nin Hollanda’ya kaçmak zorunda kalması üzerine Locke’de İngiltere’den ayrıldı. Ancak 1689’da İkinci İngiliz Devrimi Başarı kazanınca İngiltere’ye dönebildi. Ancak tekrar Fransa’ya iltica etmek zorunda kaldı.

Locke, bütün eserlerinde gelenek ve otoritenin her çeşidinden kurtulmak gerektiğini, insan hayatına ancak aklın kılavuzluk edebileceğini ileri sürer. Bu düşünceleriyle Liberalizm’in, tabii bir din anlayışının, Rasyonel Pedagoji ‘nin öncüsü olmuştur. Mutlakiyet yönetimlerini ilk sarsan kişi olarak tarihe geçmiştir, mutlakiyet yönetimine açtığı sarsıntılar sonucunda zamanla derin yarıklar oluşmuştur ve üç büyük devrimin temelleri oluşmuştur. İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin temelini oluşturan filozof olarak akıllara yer etmiştir. Doğal hukuk doktrinini savunanlardan biridir. (Diğerleri: Jean Jacques Rousseau ve Thomas Hobbes).

Locke için dünya ile ilişiği kesmek ve deneyim sayesinde kişi bir şeyler öğrenebilir. İnsan sezgisel herhangi bir bilgiye sahip değildir. Dünyevi, deneye dayanan ve sistemli bir düşünce biçimini benimsemiştir. Dini dogmaların bu düşünce sisteminde yeri yoktur. İnsanın bu noktada görevi onun içinde yaşadığı dünya ile sınırlıdır. Sadece insanda bulunan kendini sevme duygusu ve aklın işleyişi ahlakın doğuşunu beraberinde getirmiştir. Rıza bu felsefi temellerle vardır. Bir yönetici, otoritesini yönettiği insanların rızasına borçludur. Hükümetler niçin vardır? Bu sorunun cevabı Locke’a göre doğa durumu ile açıklanabilir. Doğa durumu, yeryüzünde hiçbir siyasi topluluğun olmadığı bir duruma karşılık gelmektedir. Üstünlüklerin ve ve karışıklıkların artması yaşamı olumsuz etkiler ve insanlar bir araya gelerek siyasi toplulukları oluştururlar. Hükümdarlara ve güçlü siyasi yöneticilere bu durumda itibar edilir. İtimat bu noktada önemlidir. Yöneticinin otoritesi mutlak değildir ve karşılıklı itimat ile toplumsal sözleşme oluşturulmuştur. İktidar, kaynağını buna ve bu sürece borçludur. İnsanın hürriyeti ulusun rızası ile kurulmuştur. Yasalarla, bu güven kayıt altına alınır. Rıza aynı zamanda bu güvene ihanet eden yöneticiyi görevden uzaklaştırma hakkını da içerir.

İnsan hakları Locke’a göre yaşam, hürriyet ve mülkiyet olarak özetlenebilir. Bu hakların uygulanması, korunması hem yasalarla hem de kurumlarla sağlanır. Bağımsız bir yargı sistemi de bunların tümünü kapsar.

Hürriyet ile ilgili olarak ise, bir insanın özgürlüğü, başka bir insanın özgürlüğüne zarar gelebilecek noktada sona erer. Siyasi bir toplumsa özgürlük yasaların hükmüne bağlıdır. Mutlak değil, sınırları çizilmiş bir özgürlüktür.

İlk kitaplarını siyasi nedenlerden ötürü isimsiz yayınlamış ve hiçbir zaman bu eserlerin kendisine ait olduğunu kabul etmemiştir. Descartes’tan etkilenmesine rağmen ona hiçbir zaman benzememiş; zihnin özünün düşünme ve zihnin özünün yer kaplama olduğu biçimindeki iki temel ilkesine karşı çıkmıştır.

Gassendi’nin görüşleri ile Deneme’nin birçok bölümü arasındaki benzerlikler salt rastlantı olamayacak kadar büyüktür, öyle ki Leibniz, Locke için Gassendici demiştir. İnsan zihninin başlangıçta bir Tabula Rasa oluşu, Locke’taki “bütün niteliklerden yoksun ak kâğıt” ya da “boş oda” önermelerinin aynıdır.

Yargılama ve cezalandırma hakkını kendi iradesiyle yargıçlara yani yargı erkine bırakan toplum üyeleri,uygulanacak olan yasaların hazırlanması ve yürürlüğe konması görevini de bir başka güce;parlamentoya vermiştir. Ancak bu da yeterli değiildir,bir de yürütme erkine ihtiyaç vardır; yasamanın koyduğu pozitif yasaları uygulayacak,ayrıca anlaşmaları yapacak, savaşa, barışa karar verecektir.


John Locke Somerset is a well-known British philosopher.

It is one of the most important thinkers of the 17th century. It is accepted as the true founder of the Enlightenment and the Age of Reason in Europe as it is the first thinker who freely expresses his understanding of organizing our actions according to reason.

John Locke was born in Wrington, near Bristol. It comes from a family dealing with fabric trade. His father preferred notary rather than dealing with trade, he was a dark supporter of the puritan sect who wanted simplicity in worship. Locke’s theory of learning, which he later put forward, sees the great influence of his father. Locke graduated from Oxford University, studying medicine mostly with natural sciences. After his death, he worked as a writer and a politician. First he was found as a British embassy in the Duchy of Brendenburg. After returning to England, he spent 8 years with a British aristocrat named Shaftsbury as a private physician. In 1683, Shaftsbury left England in Locke when he had to flee to the Netherlands. However, in 1689, when the Second English Revolution succeeded, it could return to England. But he had to refuge France again.

Locke argues that in all his works, tradition and authority must be rescued from all kinds, and that mankind can guide the mind only. With these considerations Liberalism, a natural understanding of religion, became the pioneer of Rational Pedagogy. As the first person to shake up the absolutism, he has passed through history, and as a result of the rumors he has opened to the administration of absolutism, deep rifts have formed over time and the basis of three major revolutions has been formed. He is a philosopher who is the foundation of the British, American, and French revolutions. It is one of the advocates of natural law doctrine. (Others: Jean Jacques Rousseau and Thomas Hobbes).

With Locke you can cut off your relationship with the world and learn something from your experience. People do not have any intuitive knowledge. He has adopted a worldly, experiential and systematic way of thinking. Religious dogmas have no place in this system of thought. His task at this point is limited to the world he lives in. Only the inhuman feeling of self-love and the functioning of the mind brought with it the birth of morality. Consent is based on this philosophical basis. A manager owes money to the people he manages his authority. Why are governments there? The answer to this question can be explained by the state of nature according to Locke. The state of nature corresponds to a situation in which there is no political community on earth. The increase of superiority and confusion negatively affects life and people come together to form political communities. This is the case with rulers and strong political leaders. The point of importance is in this point. The authority of the manager is not absolute and a social contract has been established with mutual trust. The ruling owes its source to this and this process. It was established with the consent of the people of freedom. By law, this trust is recorded. The consent also includes the right to dismiss the manager who has betrayed this trust.

According to Locke, human rights can be summarized as life, liberty and property. The enforcement of these rights is ensured both by law and by the institutions. An independent judicial system covers all of them.

Regarding Freedom, the freedom of a person comes to an end where the freedom of another person may be harmed. Political freedom of society depends on the rule of law. It is not absolute, it is a borderline freedom.

He published his first books anonymously for political reasons and never accepted that these works belonged to him. Though impressed by Descartes, it never resembled it; it opposes two basic principles in which the mind is the mind of the essence of mind and the mind of the mind.

Gassendi the similarities between the views of many sections of the Trial is too big to be purely coincidence, so that Leibniz was also Gassendic for Locke. Tabula Rasa is initially composed of a human mind, Locke’ta the “white paper lacks all the qualities” or “empty room” is the same as the proposition.

The right to prosecute and punish members of the community that judicial power on the left to judge of its own volition, the preparation of the law to be applied and enforced in another task force, has given parliament. But this is not enough, and there is a need for executive power; it will enforce positive laws that the law enforces, and will make agreements, war, and peace.


 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: