İktisat

Jean Bodin (1530–1596)

jean bodinFransız hukukçu, tarihçi, siyaset felsefesi filozofu, Paris Parlamentosu üyesi ve Toulouse’de hukuk profesörü. Egemenlik kuramıyla tanınır.

Bodin Reformasyon sırasında yaşamıştır ve dolayısıyla dini ve sivil ihtilafların arkaplanda yaşandığı bir dönemde eserlerini kaleme almış, düşüncelerini geliştirmiştir. Bu dönemde Fransa’da devletin desteklediği Katolik Kilisesi ile Kalvinist Huguenot’lar arasında büyük bir ihtilaf mevcuttu.

Her ne kadar eserleri siyaset felsefesi ve siyaset bilimi açısından önemli olsa da, eserlere tepki oldukça karışıktır; bazı yazarlar eserleri ve Bodin’in düşüncelerini övmüş, bazı yazarlarsa düşüncelerini ve örneğin metodolojisini eleştirmişlerdir.

Devlet Üzerine Altı Kitap veya özgün ismiyle Les Six livres de la République, Bodin’in başyapıtıdır. 1576’da kaleme alınan eser insanların karakterlerinin gelişiminde iklimin önemi ve etkisi gibi çeşitli sosyolojik ve antropolojik fikirlerin yanı sıra, egemenlik üzerine de önemli fikirler barındırmaktaydı.


Jean Bodin ve Merkantilizm

Rönesansla deniz, kara ticareti canlanmış, para miktarını arttırma yolları aranmıştır. 16. yüzyılda Güney Amerika yerlilerinin Tanrının pisliği dedikleri 24 ayar som altın İspanyol ve Portekizli denizciler tarafından geride yüzbinlerce ölü bırakarak İspanya ve Portekize taşınmıştır.

Zacetecas ve Potori de keşfedilen gümüş madenler, gümüş üretiminin artması fiyatlarının düşmesine neden olmuştur.

Jean Bodin (1530-1596) ve para miktarı 16. yüzyılda Fransa kralı para içindeki kıymetli maden miktarını azaltarak daha fazla para basma yoluna gitmektedir.

Bunun nedenleri arasında;

Altın ve gümüş yeteri kadar üretilmemekte genişleyen ticarete cevap verememektedir.

Paranın içindeki değerli maden miktarının düşürülmesi krala daha fazla para sağlamaktadır.

Borçlu olan kral iktidarı daha az kıymetli maden vererek borcundan kurtulmaktadır. 1511’de örrneğin 100 liralık borcu 2100 gr gümüşle karşılarken 1580’de 1150 gr gümüş yeterlidir.


J. Bodin fiyat artışlarının üç kaynağı olduğunu söylemektedir;

1)Piyasada çok miktarda altın ve gümüş vardır. Güney Amerika da yağmalanan İspanya’ya taşınan altınlar oradan Fransa’ya geçmiştir. Ayrıca 1557’de gümüş işletme tekniğinde, bunun civa karışımı arttırılması yolunun bulunması gümüş üretimini 5 misli arttırmıştır. İspanya’da Sevilla şehri altın merkezi olmaktan çıkarak gümüş merkezi olmuştur.

2) Piyasaya tekellerin hakim olması

Fransa’da fiyat yükselmesi nedenleri arasında kısmen tekellerin tek yanlı fiyatlarını tespit etmesi olayı da vardır.

3) Aristokrasinin fiyatı yükselen malları tercih etmesi

Fransa’da J. Bodin fiyatların yükselmesi nedenlerinden birinin, Kral ve çevresi sevdikleri eşya fiyatlarının yükselmesinden etkilenmediklerini bilakis bunu zevkle karşıladıklarını ileri sürmektedir.


Merkantelistlerin Ekonomi Hakkındaki Görüşleri:

  • Nüfusu arttırmak
  • Para miktarını çoğaltıp ticareti geliştimek
  • Fiyat yükselmeleriyle dışarıya mal satışından daha fazla kazanç sağlayan tüccarlara daha fazla para kazandırmak
  • Faiz oranlarının düşmesi, bol paranın piyasada dolaşması sonucu olacaktır. İngiliz ekonomisti Willian Petty (1623-1687) para miktarının artışı faiz oranlarınnı düşmesine bağlayacaktır.
  • Değerli madenleri ülkeye toplamak, bunu ister kuvvetle ister ticaret ve sanayiyi kullanarak sağlamak. Bu nedenle mamul madde satıp, hammadde ithal etmek gerekmektedir.
  • Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için Merkantenistler, emperyalizm, sömürgecilik yapma, sömürgelerden ucuz hammadde sağlama oraya mamül madde satma içerde nüfusu arttırarak iş gücünü bol tutma az ücret verme, gıda maddeleri fiyatlarını düşük tutma gibi yollara başvurmuşlardır.

French jurist, historian, political philosopher, member of the Paris parliament, and professor of law in Toulouse. He is known for his theory of sovereignty.

Bodin lived during the Reformation, and therefore, in a period when religious and civil disputes were experienced in the aftermath of the Ark, he remained and developed his thoughts. During this period there was a great dispute between the Catholic Church and the Calvinist Huguenots, which the state supported in France.

Although his work is important in terms of political philosophy and political science, reaction to the works is quite complicated; some writers praised their work and Bodin’s thoughts, and some writers criticized their thoughts and methodology, for example.

Six Books on the State or the original name Les Six livres de la République is the masterpiece of Bodin. The work received in 1576 contained important ideas about sovereignty as well as various sociological and anthropological ideas such as the importance and influence of climate in the development of human characters.


Jean Bodin and Mercantilism:

With the Renaissance, sea, land trade revived and ways of increasing the amount of money were sought. In the sixteenth century, the 24-carat gold Spanish and Portuguese sailors, who said they were the gods of the gods of South America, moved to Spain and Portes, leaving hundreds of thousands of dead behind.

Zacetecas and the silver mines discovered in Potori, the increase in silver production caused prices to fall.

Jean Bodin (1530-1596) and the amount of money In the 16th century, the king of France went on the way to making more money by reducing the amount of precious metal in the money.

Among the reasons;

Gold and silver are not produced as much as the capacity of the expanding trades can not answer.

Decreasing the amount of precious metal in the money provides the king with more money.

The ruling king is ruled out of debt by giving less precious metals. In 1511, for example 100 liras borrowed 2100 gr silver 1580’de 1150 gr silver is enough.


J. Bodin says that there are three sources of price increases;

1) There are a lot of gold and silver in the market. The gold that was carried to Spain, which was plundered in South America, passed from there to France. Furthermore, in 1557, the silver operating technique increased the production of silver by 5 folds, as the presence of the path to increase the mercury mixture. In Spain, Sevilla became a silver center by becoming a city gold center.

2) Competition of the monopoly on the market

In France, there are also some cases in which the monopolies determine the one-sided prices among the reasons for the price increase.

3) Aristocracy’s preference for rising prices

In France, J. Bodin argues that one of the reasons for the rise in prices is that they are pleased with the fact that they are not affected by the rising prices of articles of love of the King and its environs.


Mercantilists’ Opinions about the Economy:

» To increase the population

» We increased the amount of money and improved trading

» Earn more money from traders who earn more money from sales of goods through price increases

» The decline in interest rates will be the result of plenty of money moving around on the market. The British economist Willian Petty (1623-1687) will link the increase in the amount of money to the decline in interest rates.

» Collecting precious metals in the country, whether it is strongly demanded using trade or industry. For this reason, it is necessary to sell finished goods and import raw materials.

» In order to achieve the above goals, Merchantenists have resorted to ways such as imperialism, colonialism, providing cheap raw materials from the colonies, selling goods there, raising the population, keeping abundant work, paying less and keeping prices of foodstuffs low.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: