İktisat

Carl Menger (1840-1921)

Carl Menger

Avusturyalı ekonomist. Biz ekonomi çalışanlarının çok sevdiği, 1 bardak su, 2 bardak su örneğiyle bildiğimiz marjinal fayda kavramını ekonomi sözlüğüne kazandırmıştır.

Gelelim Carl Menger ’in marjinal devrimdeki rolüne. Marjinal devrimi 1871 yılında yazdığı ekonominin prensipleri kitabıyla başlatan ekonomistler arasındadır. Avusturya Okulunun da kurucusudur.

Yazdığı ekonominin prensipleri kitabıyla amacı iktisat teorisini, klasik iktisatçıların öğretilerinden daha farklı ve sağlam temellere oturtmaktı.

Bir malın değerini, onun maliyetiyle hesaplarken, Menger tüketicilerin yaptıkları öznel değerlendirmelerin vasıtasıyla değerin belirlenmesini görüsündeydi.

Menger için önemli olan, insan ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bireysel faaliyetlerdi. Bu nedenle ona göre iktisadin konusu amaçlı insan faaliyetleri ve bunların sonuçları, iktisadin tahlil yöntemi ise yöntemsel bireycilik ol maliydi. Ona göre iktisadi faaliyetler ardışık nedensellikler zinciriydi. Menger klasik iktisatçıların yaptığı gibi işbölümü üzerine yoğunlaşmak yerine, malların niteliğini tartışmakla ise başladı. Zira Menger ’in nedensellikler zincirinin başlangıç noktası insan ihtiyaçlarıydı. Yani tahlilin çekiş noktası insan ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılama niteliğine sahip mallar arasında ilişki oluşturuyordu.

Örneğin benim ihtiyaçlarımı karşılayacak miktardan az mala sahipsem, elimde olan malı tasarruflu kullanma faaliyetine başlayacaktım. Yani faydalarımı maksimize etmeye çalıştığımda kitlikle karşılaşacak ve bu da bana tercihler yaptıracaktı.

Menger’e göre her faydalı şey mal değildir. Bir şeyin mal sayılması için insan ihtiyacını gidermesi, tatmin ettiği ihtiyaç ile kendisi arasında bir nedensellik olması, bu nedenselliğin tanımlanabilir olması ve bu şeyi ilgili ihtiyacın tatminine yöneltmenin mümkün olması gereklidir. Menger ayrıca mallarda alt-üst düzey seklinde de bir ayrıma gider. Alt düzey mallar tüketici ihtiyacını doğrudan karsılar. Üst düzey mallar ise sermaye ve üretim mallarıdır ve alt düzey malları üretir. Üst düzey mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi vardır. Üretim için gerekli üst düzey malların bir kısmi mevcut değilse diğerleri de işlevsizleşecektir. Menger ’in ayrıca malin ekonomik niteliğiyle ilgili de bir ayrımı vardır. Eğer bir malin gereksinimi arz edilen miktardan fazlaysa bu mal ekonomik bir maldır. Fayda, bir malin insan ihtiyacını karşılama özelliğidir. Malların tümünün ihtiyacı karşılama özelliği vardır ama kullanım değeri yalnızca kit olan mallar için söz konusudur.

Menger daha önce Gossen tarafından bulunmuş olan “marjinal fayda” ilkesini de çok net bicimde ortaya koymuştur. Menger ’e göre rasyonel bir tüketici gelirini çeşitli mallar arasında, her malin marjinal faydasını birbirine eşitleyecek bicimde da gittiği zaman, maksimum faydaya ulaşır.

Menger’in üst düzey malların değerinin belirlenmesi konusunda da çalışmaları vardır ve ilk defa, üretim mallarının değerinin belirlenmesinde onların ürettikleri ürünün değerine sağladıkları katiyi da dikkate al mistir. Bu durum, üst düzey malin değerinin üretilen alt düzey malin değerine bir atıfta bulunarak belirlenmesi sonucunu doğurur. Bu konuda en iyi yöntem bir üretim faktörünü üretimden çekmek ve üretimde oluşan kaybı hesaplamaktır.


Austrian economist. We economically loved the concept of marginal benefit we know with the example of 1 glass of water and 2 glasses of water that economists love very much. Come on, Carl Menger’s role in the marginal revolution. The marginal revolution is among the economists who started with the book of the principles of the economy that he wrote in 1871. He is also the founder of the Austrian School.

The book of the principles of the economics of the writer has set the objective economic theory to a different and sound foundation than that of the classical economists. While calculating the value of a commodity at its cost, Menger was seeing that the value of the goods was determined by the subjective evaluations of the consumers. What is important for Menger is individual needs for human needs and the fulfillment of these needs. For this reason, according to him, the human activities for the purpose of economics and their results and the method of analysis of economics were methodical individualism.

According to him, economic activity was a chain of successive causalities. Instead of concentrating on the division of labor, as Menger did with classical economists, he began by discussing the nature of goods. Because the starting point of Menger ‘s causality chain was human needs. In other words, the traction point of the assay was a relationship between human needs and goods that meet these needs.

For example, if I had less money to cover my needs, I would start to use the financial saving activity that was being eliminated. So, when I try to maximize my benefits, I will face a cliché, which would make me preferences.

According to Menger, not every useful thing is worth it. It is necessary for a thing to have a causal relationship between the need and the satisfaction it fulfills, the need it fulfills, the identifiability of this causality, and the possibility of directing this thing to the satisfaction of the relevant need. Menger also goes into a breakdown in the upper and lower levels of the merchants. Lower-level goods directly meet consumer needs. The high-level commodities are capital and production commodities and produce low-level commodities. There is a complementarity relationship between the upper level commodities. If some of the high-level commodities needed for production are not available, the others will also become dysfunctional. Menger also has a distinction about the economic nature of the goods. If the cost of a commodity is more than the amount supplied, it is an economic commodity. Benefit is the ability of a product to meet human needs. All of the goods have the ability to meet the needs, but the value of use is only for goods with kits.

Menger also revealed the “marginal utility” principle that was previously found by Gossen in a very clear fashion. According to Menger, a rational consumer reaches its maximum benefit when the income goes between the various commodities, in a manner that will equal the marginal utility of each commodity.

Menger also works on the determination of the value of high-end goods and for the first time, take into consideration the fact that the value of the production goods is determined by the value of the product they produce. This results in the determination of the high level of the value of the malleable bean by a reference to the low value of the produced malleable value. The best method in this regard is to draw a production factor from production and to calculate the loss in production.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: