İktisat

William Stanley Jevons (1835-1882)

William Stanley Jevons

İngiliz ekonomist William Stanley Jevons 1835 yılında Liverpool’da doğdu ve hayata 1882 yılında yani daha 46 yaşındayken gözlerini yumdu.

1871 yılında yazdığı politik ekonomi teorisi (The Theory of Political Economy) kitabıyla “değeri” marjinal fayda kavramıyla açıklamış ve emek değer teorisini şiddetle eleştirmiştir. Bu kitabıyla Avusturyalı Carl Menger ve İsviçreli Leon Walras ile birlikte marjinal devrimi başlatan ekonomistler arasında yerini almıştır. Fakat yazışmaları incelendiğinde 1860′lardan marjinal devrimin başlangıcına kadar marjinal fayda kavramını geliştirdiği anlaşılmaktadır.

Bir malın değeri sadece ona harcanan emek ile ölçülemez. Bunun yanı sıra bir malın değeri onun miktarına bağlıdır. Miktar artarsa son birim yararı düşer. Jevons, iktisadi olayları matematiksel olarak açıklar. Ayrıca iktisat bilimi matematiksel olduğu kadar mantık bilimidir.

Jevons “mal” ı şöyle tanımlamıştır: “zevk veren veya acıyı defeden herhangi bir nesne, hareket veya hizmet

Ona göre “fayda” ise: “herhangi bir şeyin amacımıza hizmet eden soyut niteliğidir ve bir mal olarak değerlendirilebilir

Fayda kazanmak için yapılan her şey için bir miktar zahmete katlanılır. Jevons bu durumu şöyle ifade eder: “isteklerimizi en fazlasıyla ama en az zahmetle tatmin etmek, arzu edilen şeyin çoğunu, arzu edilmeyenin en azıyla elde etmek, yani zevki maksimize etmek, iktisadin problemidir”. Fayda da, zarar da malin içinde mevcut değildir. Bu, malın insan ile ilişkilerinden doğar. Bu yüzden malın marjinal faydası o maldan sahip olunan miktarın azalan bir fonksiyonudur.

Değeri belirleyen faktör fayda olmakla birlikte, kıtlık derecesi de belirleyicidir. Örneğin gündelik yaşamımızda ekmek sıradan bir beslenme anında diğer yiyeceklerin yanında düşük değere sahipken, ölüm kalım meselesi söz konusuyken neredeyse sonsuz faydaya sahiptir.Eğer bir malı hiç kimse faydalı bulmuyorsa, o mala ne kadar emek harcanmış olursa olsun, malın değeri sıfırdır.

Değişim teorisinde Jevons her birinde ayrı mal bulunan iki kişi örneğinden yola çıkar. Maldan elde edilen son birim yararı, mal miktarı arttıkça azalacağından iki kişinin kendilerinde olmayan malı diğeriyle değiştirerek durumlarını iyileştirebileceğini ve bu değişimin ticaret karlı olmaktan çıkacağı noktaya kadar devam edeceğini öne sürmüştür. Bu ticaretin ne zaman karlı olmaktan çıkacağı, yani dengenin ne zaman gerçekleşeceği konusunda da, iki malın değişim oranının, değişim sonrası miktarlarının son birim yararı oranlarının tersine eşit olduğu zaman dengeye ulaşılacağını söylemiştir.
Jevons’un emek konusundaki düşüncesi de ilginçtir, şöyle ki: Emek teorisine de fayda teorisini uygulamıştır. Jevons’a göre insanların çalışma isteğini açıklayan iki unsur vardır:

1) Katlanılan maliyet (acı)
2) Elde edilen fayda (zevk)

Katlanılan maliyet acının, fayda ise zevkin temsilcisidir. Bu yüzden emek, “gelecekte bir gelir elde etmek amacıyla düşüncenin veya vücudun kısmen veya tamamen katlandığı acı veren bir eylem” olarak ele alınır. Çalışmanın faydası, üretim miktarı ile karşılaştırıldığında sürekli azalan bir seyir izlerken, emeğin zahmeti ise ters U biçiminde ilerler. Çalışmanın acının faydasına eşit olduğu noktada isçi çalışmaya son verir.


William Stanley Jevons, a British economist, was born in Liverpool in 1835 and died in 1882 when he was 46 years old.

He described the “value” of marginal utility with the book “The Theory of Political Economy” written in 1871 and strongly criticized the theory of labor value.This book took its place among the economists who started the marginal revolution with Carl Menger of Austria and Swiss Leon Walras, It is understood that from 1860 until the beginning of the marginal revolution, the concept of marginal utility was developed.

The value of a commodity can not be measured only by the labor that has been spent on it. Besides, the value of a good depends on its quantity. If the amount increases, the last unit drops.

Jevons exposes economic events mathematically. In addition, economics is as much logic as mathematical. Jevons defines “goods” as: “any object, movement, or service from pleasure or bitterness

According to him, the “benefit” is “the abstract nature of anything that serves our purpose and can be regarded as a commodity

Everything that is done to earn benefits takes a little bit of trouble. Jevons states this: “To fulfill our wishes with the greatest but least effort is the problem of economics, to obtain at least the desire, at least the desire, to maximize the taste“. The benefit and harm are not present in the malt. This arises from the relation of the goods to man. Therefore, the marginal utility of the commodity is a decreasing function of that commodity.

While the factor that determines the value is beneficial, the level of the famine is also determinant. For example, in our everyday life, bread has an almost infinite usefulness when it comes to having low value alongside other foods at the time of an ordinary diet, and about the issue of life and death. No matter how much effort is spent on a good, no matter the value of the good is worthless.

In the theory of change, Jevons comes out of the case of two people, each with separate goods. The last unit gain from the males suggests that two people will be able to improve their situation by replacing it with another one because they will decrease as the amount of goods increases, and that this change will continue until the point where the trade is profitable. When it comes to profitability, that is, when equilibrium will occur, it has been said that equilibrium can be reached when the rate of change of two goods is equal to the rate of the last unit of post-change quantities. The idea of ​​Jevons’ labor is also interesting: he applies the theory of utility to the theory of labor. According to Jevons, there are two factors that explain the desire of people to work:

  1. Folding cost (pain)
  2. The benefit obtained (pleasure)

The cost of the burden is the pain, and the benefit is the pleasing representative. Thus, labor is treated as “a painful act that partly or completely contributes to the thinking or the body in order to earn an income in the future.” The benefit of the worker is constantly decreasing when compared to the amount of production, while the labor is laboriously reversed. it stops working at the point where it is equal to the benefit.


1 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: