Vergi

Toplu İş Sözleşmesinde Damga Vergisi Uygulaması

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 01.11.2017 tarih ve 97895701-155[1-2016/366]-415475 sayılı özelgesi: İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na bağlı “… İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin “… Hizmeti Alımı” işini ilgili Genel Sekreterlikle imzaladığınız …/…/2014 tarihli sözleşme ile yürüttüğünüz, ilgili mevzuat gereği çalışanlarla toplu iş sözleşmeleri yapıldığı, bunun için firmanız yetkilisi … Sendikası ile … Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı, görüşmelerin Yüksek Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırıldığı, bunun sonucunda fiyat farklarının oluştuğu, Genel Sekreterlik tarafından ortaklığınıza yapılan ödemeler sırasında söz konusu toplu iş görüşmeleri sonucu oluşan bu fiyat farkları üzerinden de damga vergisi kesintisi yapıldığı, yapılan bu kesintilerin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun III/1 fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.


488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.


Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümün IV/1-a resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtların nispi damga vergisine tabi olduğu; yine Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “III- İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kollektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek Hakem Kurulunun ve İl Hakem Kurullarının kararları, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler ve işveren tarafından İş Kanununa göre verilen beyannameler damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.


Buna göre, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kollektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek Hakem Kurulunun ve İl Hakem Kurullarının kararları, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler ve işveren tarafından İş Kanununa göre verilen beyannameler damga vergisinden istisna edilmiş olup, ilgili Genel Sekreterlik tarafından ortaklığınıza yapılan ve fiyat farklarını da içeren ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun III/1 inci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu kağıtların (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası kapsamında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: