Vergi

Taahhütnamelerde Harç ve Damga Vergisi

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 01.11.2017 tarih ve 97895701-155.01.01.01-415365 sayılı özelgesi: İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin yapacağı otel binasının ulaşım ve trafiğe getireceği yüke karşılık … Büyükşehir Belediyesi … Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne verilmek üzere düzenlenen özelge talep formu eki taahhütnamenin noterde tasdiki işleminin, adı geçen şirketin turizm yatırım belgesine sahip olması nedeniyle damga vergisi ve harçtan istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.


Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.


492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; 41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Kanunun “Değer esası” başlıklı 42 nci maddesinde ise “Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.


Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, gerek Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda, gerekse özel kanunlarda turizm yatırımı belgesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin olarak herhangi bir istisna veya muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.


Özelge talep formu ekinde yer alan “Taahhütname” başlıklı kağıdın incelenmesinden, … Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin yapacağı otel binasının ulaşım ve trafiğe getireceği yüke karşılık … Büyükşehir Belediyesince yapılacak yolların imalatında kullanılmak üzere 1 m2 yol inşaat bedelinin 300 Türk Lirası olmak üzere hesaplanacak parsele ait toplam yol inşaat bedelinin tamamına katkıda bulunulacağının taahhüt edildiği ve söz konusu inşaat alanı ile ilgili bedelin hesap edilerek taahhütnamede gösterildiği anlaşılmıştır.


Buna göre, … Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilmek üzere düzenlenen ve noterde tasdik edileceği anlaşılan taahhütnamenin, taahhütnamede gösterilen değer üzerinden, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümüne göre nispi damga vergisine ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 maddesine göre nispi harca tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: