İktisat

Jean Baptiste Say (1767-1832)

Jean Baptiste SayJean-Baptiste Say Lion’da doğmuştur. Orduya gönüllü olarak iştirak etmiş, sigorta memuru olmuş, gazetecilik yapmış ve en sonunda “Economi Politique” eserini icra etmiştir.

Sigorta şirketinde çalışırken Adam Smith‘in eserini okuyarak iktisat konusunda ilgisini arttıran Jean – Baptiste Say kendi görüş ve fikirlerinide bu yolla geliştirmiştir.

İlk olarak ekonomi ilminin sınırlarını çizerek ekonomi ve siyaseti birbirinden ayırmıştır. Ona göre fizik kanunları gibi ekonomininde kanunları vardır ve bu kanunları değiştirilemez fikrini ortaya koymuştur. Bu kanunlar eşyanın tabiatından doğar ve insanların eseri değildir.

Düşünceleriyle fizyokratların, markentalistlerin ve Adam Smith‘in düşüncelerini hem tenkit etmiş hem de üzerine bir takım düşünceler ekleyerek olan düşünceyi dahada zengineştirmiştir.

Jean – Baptiste Say ‘a göre tabiat her türlü faaliyet sahasında insanla müştereken çalışır. İstihsal madde değil fayda yaratmaktadır. Devlet içinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hakimler, hekimler ve diğer meslek gruplarının hizmetleri de ona göre verimlidir, faydalıdır, maddi ve manevi ihtiyacları karşılarlar.

Sermaye maddi mallar değil o malların değeridir ve daima aynı değerini muhafaza eder.
Say Kanunu; Jean Baptiste Say tarafından ortaya koyulmuş olup, “her arz kendi talebini yaratır” düşüncesi üzerine kuruludur. Özellikle takas yapılan ekonomilerde bir ürün ya hizmet arz etmek başka bir ürün ya da hizmet talep etmektir. Ayrıca bir ekonomide ürün ve hizmet arzı artırılırsa ekonomiler tam istihdama ulaşır demektir.

Say Kanunu‘na göre, üretimin finansmanı için gerekli olan para, bu sürecin sonunda üretilen mallar için otomatik olarak yeterli bir alım gücünü yaratarak, ekonomideki toplam arz ve talep eşitliğini sağlamaktadır. Yansız tarafsız bir araç olarak düşünülen paranın ekonomideki rolü, kendisinin ve malların piyasa değerlerinin fiyat değişimleri yoluyla gerçek değerlerine yakınlaşmalarına aracılık etmektir. Bu ayarlamanın kendiliğinden hızlı ve pürüzsüz gerçekleşeceği ve böylelikle ekonominin sürekli olarak dengeye doğru yöneleceği varsayılmaktadır. Bu nedenle, ekonomide belli aralıklarla yaşanan dalgalanmalar ve dengesizlikler ancak piyasaya yapılan müdahalelerle fiyat mekanizmasının işleyişinin engellenmesi sonucunda ortaya çıkablilir.Her-arz-kendi-talebini-yaratır


Jean-Baptiste was born in Say Lion. The army voluntarily participated, became an insurance officer, journalist, and eventually executed the “Economi Politique”.

Jean – Baptiste Say, who has increased his interest in economics by studying Adam Smith ‘s work while working at the insurance company, has developed his own views and ideas in this way.

First, the economy has separated the economy and politics by drawing the boundaries of the province. According to him, there are laws in the economy like the laws of physics, and they have the idea that these laws can not be changed. These laws are born of nature and not man’s works.

He has further enriched the idea that he has both criticized the minds of the physiocrats, the markentalists, and Adam Smith, as well as criticized them.

According to Jean – Baptiste Say, nature works jointly with people in every kind of activity. It is not commodity but beneficial. The services of judges, physicians and other professional groups working in public institutions and institutions within the state are also efficient, beneficial and meet their material and spiritual needs.

Capital is not the material goods but the value of those goods and always maintains the same value.

Say Law; It was founded by Jean Baptiste Say and is based on the idea that “every supply creates its own claim“. Especially in swapped economies, offering a product or service is a demand for another product or service. In addition, if the supply of goods and services in an economy is increased, the economies will reach full employment.

According to the Say Law, the money required for the financing of production provides the total supply and demand balance in the economy by automatically generating sufficient purchasing power for the goods produced at the end of this process. The role of money, which is considered as an unbiased neutral instrument, in the economy is to mediate the market values ​​of itself and the goods to approximate their real values ​​through price changes. It is assumed that this adjustment will automatically and quickly take place, thus ensuring that the economy is constantly in balance. For this reason, the fluctuations and imbalances that are experienced in the economy at certain intervals can only arise as a result of interference with the market and impeding the operation of the price mechanism.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: