İktisat

John Maynard Keynes (1883-1946)

john maynard keynesJohn Maynard Keynes, radikal düşünceleriyle ekonomide çığır açan Britanyalı iktisatçıdır. Ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. Bu düşünceleri daha sonra Keynesci ekonomi akımı içinde biçimlenmiştir. Temel politika önermesi talep yönlü makroekonomik poltikalardır.

Yatırımları faiz ve sermayenin marjinal etkinliği yardımıyla açıklamaktadır. Ekonomi daima tam istihdam denge düzeyinde bulunmamaktadır. Ekonomide eksik istihdam ve atıl kapasite vardır. Ekonomideki işsizlik gayri iradi işsizlik olarak adlandırılmaktadır.

Keynes’in en ünlü eseri 1936 yılında yayınlanmış olduğu, İstihdamın, Paranın ve Faizin the general theoryGenel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) ya da kısa adıyla Genel Teori diye bilinen kitaptır. Bu kitabıyla Klasik İktisatçıların öne sürdüğü teorileri kabul etmekle beraber, Klasik istihdam teorisine karşı çıkmıştır. Klasikçilerin öne sürdüğü ekonominin kendiliğinden eski haline gelme görüşünü imkânsız bulmaktadır I. Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Barış Konferansı’na İngiltere Hazinesi’ni temsilen katılmıştır.

Savaş sonrasında danışmanlık ve gazetecilik yapan Keynes, II. Dünya Savaşı ‘nın bitmesine az kala, 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansı‘nda İngiliz Heyeti’ ne başkanlık yapmıştır. Keynes, Amerika Birleşik Devletleri tezlerine karşı İngiliz tezlerinin savunucusu olmuş ve konferansta kendi adı ile anılan, Keynes Planını sunmuştur.

Keynes, piyasa kurumunun üretim faktörlerinin sektörler arasında dağılımını yönlendirmeye, yani üretim bileşimini toplumun tercihlerine göre değiştirmeyi başardığını kabul etmektedir. Buna karşılık piyasa ekonomisinde işgücünün tam istihdamını ve üretim kapasitesinin tam kullanımını sağlayacak bir mekanizma olmadığını öne sürmüştür. Ekonomide üretilen tüketim ve yatırım mallarını masedecek tüketim ve yatırım harcaması yapılmadığında firmaların üretimi kısacağını, bunun da iktisadî daralmaya (“resesyona“) yol açacağını izah etmiştir.

Keynes, bir daralma baş gösterdiğinde firma yöneticilerinin kötümserleşip yatırım yapmaktan çekinmeleri hâlinde (19. yüzyıl sonlarında ve 1930lu yıllardaki gibi) ortaya çıkan düşük millî gelir – düşük istihdam dengesinin uzun sürebileceğini belirtmiştir. Keynes’e göre böyle bir durgun ekonomide devlet para arzını artırarak faiz haddini düşürmek suretiyle yatırım harcamalarını teşvik edebilir. Bu politika yatırımları artırmakta etkili olmazsa, devlet kendi harcamaları ile (cari harcamaları ve yatırım harcamaları ile) millî geliri artırabilir.

Özetle, devlet para politikası ile veya maliye politikası ile harcamaları artırarak millî geliri artırmayı ve yüksek işsizlik oranını azaltmayı başarabilir.

1970 ‘lerde stagflasyon (durgunluk içinde görülen enflasyon) tecrübesi, Keynes’in gözlemediği bir makroiktisadî olay olduğundan, Keynes’in kuramında buna bir açıklama yoktu. 1970’li yıllardan itibaren gelişmiş kapitalist ülkelerde ortaya çıkan yeni görüşler işsizliği toplam harcamalardaki yetmezlikten değil, refah devletinde işçilerin iş disiplinini yitirmesinden kaynaklandığını öne sürünce Keynes’in telkin ettiği tam istihdamı hedefleyen makroiktisat politikalarından vazgeçildi. Ancak Keynes’in millî geliri toplam harcamaların belirlediğine ilişkin teorisi hâlen genel kabul gören bir kuram olarak kalmıştır.


john maynard keynes2John Maynard Keynes is a British economist who revolutionized the economy with radical considerations. It is known for defending interventionist monetary and fiscal policies in the fight against economic stagnation. These thoughts later formed in the Keynesian economy movement. The main policy proposal is demand-side macroeconomic policies.

Explains investments with the help of marginal efficiency of interest and capital. Economy is not always at full employment equilibrium level. There is incomplete employment and idle capacity in economy. Unemployment in the economy is called unemployment.

The most famous work of Keynes was published in 1936, the General Theory of Employment, Interest and Money, or the so-called General Theory. With this book, he accepted the theories put forward by the Classical Economists, but he opposed the classical theory of employment. The idea of ​​the spontaneous rebirth of the economy, which the classics put forward, is impossible. The Paris Peace Conference, which was held at the end of World War I, represented the British Treasury.

Keynes, who served as a counselor and journalist after the war, At the end of World War II, the British delegation headed the Bretton Woods Conference, which was convened in 1944. Keynes has been a defender of British theses against the United States theses and has presented the Keynes Plan, which is called by its name.

john maynard keynesKeynes acknowledges that the market institution has been able to direct the distribution of production factors across sectors, that is, to change the production mix according to the community preferences. On the other hand, it argued that there is no mechanism in the market economy to ensure full employment of the workforce and full utilization of production capacity. Explained that if consumption and investment expenditures that are produced in the economy are not consumed, the firms will shorten production and this will lead to economic recession.

Keynes pointed out that the low national income-low employment equilibrium, which occurred in the late 19th and early 1930s, when firm managers were pessimistic and hesitant to invest when a contraction prevailed. According to Keynes, such a stagnant economy can stimulate investment spending by increasing the money supply and reducing the interest rate. If this policy is not effective in increasing investments, the state can increase national income by its own expenditures (with current expenditures and investment expenditures).

In sum, the state can manage to increase national income and reduce high unemployment rate by increasing expenditures with monetary policy or fiscal policy.

There was no explanation in Keynes’ theory that the 1970s experience of stagflation (inflation in recession) was a macroeconomic event that Keynes did not observe. New ideas emerging in developed capitalist countries since the 1970s have been abandoned by macroeconomic policies aimed at full employment as suggested by Keynes, suggesting that unemployment is not caused by failure in total expenditure, but by workers’ discipline in the welfare state. But the theory of Keynes’s determination of the total expenditure of national income remains a generally accepted theory.


 John Maynard Keynes Caps:


 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: