İktisat

Adam Smith (1723 – 1790)

adam smithİskoçyalı ekonomist ve filozof olan Adam Smith, Glasgow ve Oxford Üniversitelerinde öğrenim görmüş ve daha sonra Glasgow Üniversitesi’nde ahlak felsefesi profesörü olmuştur. Çok geniş sahaya yayılan çeşitli yazıları vardır. Ekonomi, bunlar arasında en önemlisidir.

Ekonomi örgütü hakkındaki görüşlerini etkileyen, doğal hukuka ilişkin inancıdır. Doğal olaylarda bir düzen mevcuttur; bunu gözlem ve ahlâk hissi ile tespit etmek mümkündür. Sosyal örgüt ve pozitif hukuk, bu düzene karşı çıkacağına, ona uymalıdır.

Smith’in 1776 yılında yayınladığı “Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” adlı kitabı, üretim ve gelir dağılımı teorisini içermekte ve bu prensiplerin ışığında geçmişi değerlendirmektedir. Politika uygulamalarına da yer verdiği bu kitapta üzerinde önemle durduğu konu ekonomik büyümedir.

adam smith - wealth of nationsBüyümenin itici gücünü, işbölümü oluşturmaktadır. İşbölümü, üretim artışına, teknik ilerlemeye ve sermaye birikimine yol açmaktadır. İşbölümü, mübadele gerektirmekte ve piyasanın büyüklüğü tarafından sınırlanmaktadır. Her insan başkalarının elindeki malları arzu ettiği, çıkarlarına göre hareket ettiği için mübadele meydana gelmektedir. Büyümeyi sağlayan diğer bir unsur sermaye birikimidir. Büyümenin başarılı olması için toplumsal, kurumsal ve hukuksal çerçevenin doğru yapıda olması gerekmektedir.

Smith’e göre doğal hürriyet sisteminde her insan kendi çıkarlarını izlerken, istemeden toplumun çıkarını da sağlamaktadır. Aslında Smith, tam rekabet sistemine güvenmekte ve bu sistemin, kaynakların optimum dağılımına yol açacağına inanmaktadır. Laissez-faire sistemini savunmasına rağmen, devlet müdahalesinin gereğine de yer vermekte, yeni kurulan sanayilerin gümrük tarifesiyle himayesine ve devletin üç ana fonksiyonu olan emniyet, adalet ve altyapı yatırımlarına ağırlık vermektedir.

Büyümenin dışında Smith, mikroekonomik sorunlar üzerinde de durmuştur. Ona göne fiyatları tayin eden üretim maliyetidir. Rant, fiyatı tayin etmemekte, rant fiyat tarafından tayin edilmektedir.

Smith, ücretleri açıklamak için çeşitli teoriler öne sürmüştür. Ücretlerin asgari geçim düzeyinde oluşması bunlardan biridir. Smith’e göre kâr, zamanla rekabet ve kârlı işler bulma güçlüğü sonucunda düşecektir.

Merkantilist ve fizyokrat düşünce sistemlerine karşı çıkan ve dış ticareti savunan Smith’in en önemli teorik katkısı, tam rekabet altında kaynakların optimal etkin dağılımı hakkında ilk analizi geliştirmiş olmasıdır.


smith cartoonAdam Smith, a Scottish economist and philosopher, studied at Glasgow and Oxford Universities and later became professor of moral philosophy at Glasgow University. There are various writings spreading over a wide range of fields. Economy is the most important among them.

It is the belief in natural law that affects its views on the economic organization. There is a pattern in natural events; it is possible to detect this by observation and feeling of morality. The social organization and the positive law must comply with this plan.

wealth of nationsThe book “Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,” published by Smith in 1776, contains the theory of production and income distribution and evaluates the past in the light of these principles. The book emphasizes economic growth in this book which also includes policy applications.

The driving force of growth is the division of labor. The division of labor leads to increased production, technical progress and capital accumulation. The division of labor requires exchange and is limited by the size of the market. Every person comes to the exchange because he acts according to the interests that others desire in the hands of others. Another element that provides growth is capital accumulation. In order for the growth to succeed, the social, institutional and legal framework must be right.

According to Smith, in the natural freedoms system, while every person is watching his own interests, he also provides the interest of society inadvertently. In fact, Smith believes that he will rely on the complete competition system and that this system will lead to optimum distribution of resources. Despite the defense of the Laissez-faire system, it also includes the necessity of state intervention, emphasizing the protection of newly established industries with customs tariffs and the state’s three main functions of safety, justice and infrastructure.

Apart from his growth, Smith also tackled microeconomic problems. It is the production cost that determines the price of the bean. Rant does not assign price, rent is assigned by price.

Smith has proposed several theories to explain fees. It is one of these that wages are made at minimum livelihood. According to Smith, profit will fall as a result of the difficulty of finding competitiveness and profitable work over time.

The most important theoretical contribution of Smith, opposed to mercantilist and physiocratic thought systems and defending foreign trade, is that he has developed the first analysis of the optimal effective distribution of resources under perfect competition.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: