Vergi

ÖTV (III) Sayılı Liste

Liste Kapsamı: Bu listede kolalı gazoz, alkollü içkiler, sigara, sigarillo, puro gibi tütün mamulleri ile içilen, çiğnenen veya enfiye olarak kullanılan tütün mamulleri yer almaktadır. Verginin konusuna bu malların ithalatı, imal edenler tarafından teslimi girer. Bu listede iki cetvel yer alır:

  • A Cetveli: Kola, gazoz, alkollü içecekler vb.
  • B Cetveli: Tütün ve türevleri

Vergiyi doğuran olay: Bu malların ithali veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı; teslim ile kanunun 3. md. deki diğer hükümler.

Mükellefi: Bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede suretiyle satışını gerçekleştirenlerdir. (Teslimi İşlemini Gerçekleştiren)

Matrah ve Vergi: Listelerde yer alan asgari vergi tutarından az olmamak üzere;

  • Bu malların tesliminde (tütün mamulleri hariç) hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşan matraha nispi vergi uygulanır.
  • Türün mamullerinde bu mamullerin nihai tüketicilere perakende satış fiyatına nispi vergi uygulanır.

Dönem, Beyan ve Ödeme:

  • a- Yurt içi teslim: Vergilendirme dönemi faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. ÖTV beyannamesi vergilendirme dönemini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir ve beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
  • b- İthalat: İthalatta vergilendirme dönemi yoktur. İthalatta ÖTV ilgili gümrük idaresince hesaplanır, ÖTV ithalat vergileri ile birlikte ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ÖTV, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. Dolayısıyla mükellef tarafından ayrıca ÖTV beyanı verilmez, hesaplanan ÖTV fiili ithalat tarihinden önce ödenir.

Örnek-1: K A.Ş. 20.05.2014 tarihinde ürettiği kolaları (III sayılı listesinde yer almaktadır) 30.06.2014 tarihinde Ankara distribütörü olan D A.Ş. ye satmış ve teslim etmiştir. D A.Ş. ise bahse konu malı 20.07.2014 tarihinde marketçilik faaliyeti ile iştigal eden M A.Ş. ye satarak teslim etmiştir. Söz konusu mal için hangi tarihe kadar kim tarafından ÖTV beyanı vermesi gerekmektedir?

Cevap-1: III sayılı listedeki mallarda vergiyi doğuran olay bu malların ithali veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışıdır. Yukarıdaki örnekte III sayılı listedeki kolanın üreticisi tarafından tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleşecektir. Dolayısıyla vergiyi doğuran olay 30.06.2014 tarihinde vukuu bulacaktır. III sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemi faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir ve izleyen ayın 15 ine kadar verilir ve söz konusu tarihe kadar ödenir. Bu nedenle beyanname, K A.Ş. tarafından 1-15.07.2014 tarihleri arasında verilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: