Vergi

ÖTV (II) Sayılı Liste

Listenin Kapsamı: Motorlu taşıtlar (traktör hariç). Bu araçların aksam ve parçaları ise ÖTV’ye tabi değildir. Listede yer alan motorlu taşıt araçları,

 • Kayıt ve tescile tabi olanlar ile
 • Kayıt ve tescile tabi olmayanlar

şeklinde iki gruba ayrılmaktadır.

√ Kayıt ve tescile tabi olan araçların ilk iktisabı verginin konusuna girmekte, kayıt ve tescile tabi olmayanlar ise verginin konusuna, sözü edilen araçların ithali veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ile girecektir.

Vergiyi doğuran olay:

 • Kayıt ve tescile tabi olan: Araçların ilk iktisabı veya kullanılmak üzere ithalidir.
 • Kayıt ve tescile tabi olmayanlar: Sözü edilen araçların ithali veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı; teslim ile kanunun 3. md. deki diğer hükümler.

Mükellefi:

 • Kayıt ve tescile tabi olan: İlk iktisap kapsamında ithal eden, ilk iktisap kapsamında satışını gerçekleştiren; motorlu araç ticareti yapanlar veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler
 • Kayıt ve tescile tabi olmayanlar: Bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede suretiyle satışını gerçekleştirenler

Matrah ve Vergi: İlk iktisabında veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşan matraha nispi vergi uygulanır.

Dönem, Beyan ve Ödeme:

 • Kayıt ve tescile tabi olan:
  a- Yurt içinde ilk iktisap kapsamında teslim: Vergilendirme dönemi söz konusu olmayıp, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce, bu işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine verilecektir.
  b- Kullanmak üzere ithal: İthalatta vergilendirme dönemi yoktur. İthalatta ÖTV ilgili gümrük idaresince hesaplanır, ÖTV ithalat vergileri ile birlikte ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalatta ÖTV, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. Dolayısıyla mükellef tarafından ayrıca ÖTV beyanı verilmez, hesaplanan ÖTV fiili ithalat tarihinden önce ödenir.
 • Kayıt ve tescile tabi olmayanlar:
  a- Yurt içinde teslim: Vergilendirme dönemi faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. ÖTV beyannamesi vergilendirme dönemini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir ve beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
  b- İthalat: İthalatta vergilendirme dönemi yoktur. İthalatta ÖTV ilgili gümrük idaresince hesaplanır, ÖTV ithalat vergileri ile birlikte ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ÖTV, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. Dolayısıyla mükellef tarafından ayrıca ÖTV beyanı verilmez, hesaplanan ÖTV fiili ithalat tarihinden önce ödenir.


Örnek-1: V A.Ş. M ülkesinde üretilen Z marka aracın Türkiye distribütörüdür. Y Ltd. Şti. söz konusu otomobilin içanadolu distribütörü, Z Ltd. Şti. ise Ankara bayisidir. Z marka otomobil;

 • V A.Ş. tarafından 02.02.2014 tarihinde ithal edilmiştir.
 • 03.03.2014 tarihinde V A.Ş. tarafından Y Ltd. Şti. ye satılmış,
 • Y Ltd. Şti. tarafından 04.04.2014 tarihinde Z Ltd. Şti. ye satılmıştır.

Bahse konu araç 05.05.2014 tarihinde memur Bay D ye satılmış ve teslim edilmiştir.

Söz konusu araç kayıt ve tescile tabi olduğu ve Bay D adına 07.05.2014 tarihinde kayıt ve tescil edildiğinin kabul edilmesi halinde beyan kim tarafından hangi tarihe kadar verilmesi gerekmektedir?

Cevap-1: II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlarda vergiyi doğuran olay söz konusu araçların kullanılmak üzere ithali veya ilk iktisabıdır. V A.Ş. tarafından yapılan ithalat kullanılmak üzere ithalat olmadığından vergiyi doğuran olay ithalatta gerçekleşmeyecektir. Olayda ilk iktisap memur Bay D nin ilk iktisabıdır. Vergiyi doğuran olay Z Ltd. Şti. tarafından satış ve teslim tarihi olan 05.05.2014 tarihinde vukuu bulmuştur. Mükellef ilk iktisap kapsamında satışı gerçekleştiren Z Ltd Şti dir. Dolayısıyla beyanname Z Ltd. Şti. tarafından, Bay D adına araç kayıt ve tescil edilmeden önce (07.05.2014) ilgili vergi dairesine verilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.


Örnek-2: Yukarıdaki örnekte aracın kayıt ve tescile tabi olmaması halinde beyan kim tarafından ne zamana kadar verilmesi gerekmektedir?

Cevap-2: II sayılı listede yer alan araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlarda vergiyi doğuran olay söz konusu araçların ithali veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışıdır. Bu durumda V A.Ş. tarafından ithal tarihinde (02.02.2014) vergiyi doğuran olay vukuu bulmuş olacaktır.

√ II sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ithalatında vergilendirme dönemi yoktur. İthalatta ÖTV si gümrük idaresince hesaplanır, ithal vergileri ile birlikte ödenir, gümrük vergisine tabi değilse gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde hesaplanır ve gümrük idaresince tahsil edilir. Dolayısıyla fiili ithal tarihi olan 02.02.2014 tarihinden önce mükellef V A.Ş. tarafından ilgili gümrük idaresince hesaplanan ÖTV ödenecektir. Mükellef tarafından ayrıca gümrük idaresine ÖTV beyannamesi verilmeyecektir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: